Palm Beach County Library System

Bibliotèk System Palm Beach County an presente resous sa yo pou ka ede moun kap apran-n itilize odinatè koman pou yo ka familye yo avèk komputè souri.

Antan ou nan paj sa-a, ou ka ale nan leson sou komputè souri a, oubyen nan ekzèsis yo, oubyen nan jwèt antrennman yo.

 

Leson sa-a te premyèman baze sou Nouvo Itilizatè Leson Kreye pa Bibliotèk Network Teknoloji Komite.